مجاهدین آمریکایی ،

 مزدوران کارکشته برای تمام فصول


در شرایطی که دنیا یک صدا از روسیه و چین گرفته تا انگلیس و فرانسه و آلمان از توافق فرجام در جهت منافع مردم ایران و جهان دفاع میکنند تنها و تنها یک فرقه تروریستی ضد منافع مردم ایران در  کنار راست ترین جناح های جنگ طلب آمریکایی قرار گرفته و سخنان یک خود شیفته آمریکایی را قرقره می کند و در تخیل اش خواب های پنبه دانه می بیند.


این جریان ضد ملی اگر چه هیچوقت توانایی و قابلیت حاکمیت در سرزمین ایران را نداشته است ولی  ظرفیت غیر قابل وصفی در مزدوری و چاکر منشی پیدا کرده است و دقیقا به همین دلیل میبایست در برابر  مجاهدین آمریکایی که خودشان را ایرانی میدانند قاطعانه موضع گرفت تا هرگز جرأت نکنند خودشان و اربابان شان -خلیج همیشه فارس-  را خلیج عربی بنامند .


این ظرفیت بی مانند. در وادی مزدوری تنها تنها در تاریخ معاصر ایران از مجاهدین به رهبری مریم و مسعود رجوی دیده شده است و خوشا به حال تمام کسانی حتی شده یک روز سریع تر و زودتر خودشان و زندگی شرافتمندانه شان را از دستان منحوس چنین جریان مخرب و ضد ایرانی رها کرده اند .


مسعود رجوی و امروز فرزند خلف اش مریم قجر فکر میکنند چون جوانان ایرانی را به کام مرگ فرستادند. پس مجوز هر گونه مزدوری - از مدل عراقی و عربستان سعودی اش گرفته تا مدل به روز شده آمریکایی اش - را داشته و دارند .


حال آنکه هرگز اینگونه نیست مردم ایران و تاریخ سیاسی این سرزمین خاطره پر قدرتی دارد و نمی شود این حجم از مزدوری و وطن فروشی را به فراموشی بسپارد .


مریم رجوی در کنار درد و رنج مردم ایران وعده جنگ جدیدی را از سوی آمریکا در سر می پروراند تا شاید از این رهگذر تکه استخوانی نصیب اش شود و بر تخت سلطنت رویایی خویش جلوس کند .


اگر چه اینها تماما یاوه هایی هستند که مریم رجوی و شرکای سیاسی اش در ذهن عقب مانده خود پرورش میدهند . ولی دنیا و جهان امروز چیز دیگری میگویند .


شاید ترامپ و هر پریشان فکر دیگر بخواهد جنگ جدیدی را علیه مردم ایران شروع کند ولی مردم ایران امروز هرگز به جنگ و خونریزی فکر نمی کنند و تغییرات سیاسی را در پهنه تغییرات عمیق فکری و اجتماعی و مبارزه مدنی جستجو میکنند .


مریم رجوی خون میخواهد و ملکه ترور ایران هنوز هم پیرانه سر با بزک و دوزک در کنار خونریز ترین نمایندگان امپریالیسم شراب همکاری مینوشند و سعی میکنند از هر توطئه و تلاش مزبوحانه علیه ایران و ایرانی سکوی پرتابی برای خود جستجو و دست و پا کنند .


اکنون هر یک روزی که میگذرد مواضع روشنگرانه بیشمار افراد جدا شده و رهایی از اندیشه دروغ و ریا و سرزمین نیستی و تباهی مشخص تر میشود ، آنچه که مسعود رجوی در عراق به پا کرد و ادامه آنرا در آلبانی سازمان میدهد ، ادامه کابوسی است که رجوی ها برای خود رقم زده اند .


ما و همه ما که از این جریان اعلام جدایی و برائت کردیم بخاطر آن بوده و هست که چنین دریوزگی ها را از نزدیک در پناه حکومت صدام حسین دیده و لمس کرده بودیم و حال بوضوح و روشن تر از هر زمان دیگر در این بزنگاهها تاریخی چهره واقعی ربایندگان اعتماد بر ملا میشود و ماسک ترقی خواهی و آزادی نمایی را از چهره آنان برمیکنند .


البته و صد البته که تمامی این اتفاقات جای خرسندی و شادمانی مضاعف در اردوگاه رنگارنگ مردم ایران دارد  که فرزندانشان به وابستگی و دریوزگی مجاهدین تف کردند و نگذاشتند آب خوش از گلوی آنان پایین برود .


باشد که بیشتر بیشتر مردم ایران از این جریان ضد ملی بدانند و آنان راتا  گورستان تاریخ بدرقه کنند وقطعا رهبرانشان در آلبانی و فرانسه همچنان که تاکنون بوده ، به خاک سپرده شوند .


 


برچسب‌ها :
نویسنده: میلاد آریایی | نسخه قابل چاپ | 1396/7/26 - 12:19 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

آخرین مطالب

محبوب ترین مطالب

درباره ما

آمار وبلاگ

کد های کاربر